Huvudmeny

Ledning och triage på militär skadeplats


Projektets övergripande syfte är ta fram ett vetenskapligt underlag för ett optimalt agerande på militär skadeplats. Här finns mycket att lära av den civila disciplinen katastrofmedicin, vilken ursprungligen har utvecklats ur den militära sjukvården.

Startdatum

2012-09-05