Huvudmeny

Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning


Bilder och modeller för att underlätta lärande är sedan lång tid tillbaka en del av skolans vardag.