Huvudmeny

Mikrosvamp för bioraffinaderi och kretslopp


Projektet är i första hand inriktat på avfall och återvinning. Genom att utnyttja sidoströmmar från industri inom skogs- och landbruk samt livsmedelsavfall kan man odla ätliga zygomyceter (mikrosvampar) i effektiva kretslopp med minskad miljöpåverkan. Dessa svampar kan användas vid framställning av fiskfoder samt vid framställning av nytt kitosanrikt cellväggsmaterial som kan användas i produkter med antimikrobiell effekt mot spridning av antibiotikaresistenta bakterier inom t.ex. sjuk- och äldrevården.

Diarienummer

FO2013/111

Startdatum

2013-11-04

Slutdatum

2015-12-31