Huvudmeny

Omvandla avfall från frukt till biogas


Detta projekt är del av ett större samarbete mellan Sverige och Indonesien kring överföring av kunskap och teknologi för avfallshantering och resursåtervinning som pågått sedan 2006.

Diarienummer

344-10-62

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2014-09-30