Huvudmeny

Samproduktionen av samhällsvetenskap och samhälle: exemplet lyckoforskning


Den moderna välfärdsstaten har kommit att bli allt mer beroende av samhällsvetenskaplig forskning, både för att förstå olika typer av sociala problem och för att förändra samhället till det bättre. Utbytet mellan samhällsvetare, å ena sidan, och politiker, samhällsplanerare och nyhetsmedia, å den andra, är numera omfattande, och politiska åtgärder är ofta baserade på storskaliga samhällsvetenskapliga enkätundersökningar. Detta gör det angeläget att studera samhällsvetenskapens utveckling, beskaffenhet och påverkan på samhället.

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2016-12-31

Forskningsledare

Extern forskningsledare

  • Margareta Hallberg, Göteborgs universitet

Externa forskare

  • Margareta Hallberg, Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
  • Christopher Kullenber, Göteborgs universitet
  • Bengt Brülde, Göteborgs universitet
  • Filip Fors, Umeå universitet

Områden