Huvudmeny

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap


Projektet syftar till att skriva en vetenskapligt grundad bok om skolbibliotekets roller i förändrade politiska och pedagogiska landskap. Boken kommer att ge en genomlysning av skolbiblioteksområdet och bygger på det senaste decenniets svenska och internationella forskning med inriktning mot skolbibliotekets pedagogiska roller i relation till informationskompetenser och lässtimulans.

Startdatum

2013-02-01