Huvudmeny

Starkt ledande materialpasta för screentryck på textilier


Behovet av klädesplagg med fullt fungerande och integrerade textilelektroniksystem ökar. Affärsområdet för personligt skydd är ett växande textilt område, och de textila tillverkarna önskar utveckla metoder för att tillverka bärbara system för att övervaka hälsa och kroppsfunktioner för personer (brandmän) vilka arbetar i farlig miljö. Ett annat område är inom personlig hälsomonitorering, främst gällande sport och motion, och här behövs även textila material vilka kan användas för långvarig och kontinuerlig mätning av olika funktioner.

Diarienummer

FO2014/111

Startdatum

2014-12-01

Slutdatum

2016-11-30

En fullständig integrering av textil och elektronik har dock inte ännu helt förverkligats, p.g.a. problem med tillverkningsteknik, och detta område har därför ännu inte helt kunnat utvecklas kommersiellt.

Genom att kombinera tryckt elektronik med smarta textilier så finns det en potential att utveckla nya produkter inom detta område. Man måste därmed utveckla nya material och materialkombinationer, vilka kan användas som elektroniska komponenter i textil.

En viktig materialteknisk komponent är elektriskt konduktiva och elastiska material vilka kan beläggas på textila substrat med hjälp av tryckning. Syftet med denna förstudie är att utreda vilka material som nu finns på marknaden, eller vilka är under utveckling, som kunde användas för detta ändamål. Därtill är avsikten att utvärdera möjligheterna att utveckla en textil tillverkningsmetodik, så att dessa textila material kan tillverkas i industriell skala.

Detta projekt kommer ge SME företag nya möjligheter att utveckla produkter och teknologier inom det smarta textila området, samt därmed ge dem möjligheter att öka deras. Detta stöds av den unika kompetens som finns vid Högskolan i Borås och Acreo gällande Smarta textilier och Tryckt elektronik.