Huvudmeny

Studier av utnyttjandet av hjärtstartare vid kammarflimmer före ambulansens ankomst


Det finns ett starkt samband mellan tid till defibrillering med hjärtstartare och överlevnad vid kammarflimmer som inträffar utanför sjukhus. I Sverige dröjer det i genomsnitt 14 minuter från hjärtstopp till defibrillering. Målet är att denna tid ska nedbringas till 5 minuter.

Startdatum

2008-01-01

Slutdatum

2013-12-31