Huvudmeny

Utvärdering av simulering med hjälp av biologiska markörer


Att utsättas för våld eller att vara med om olyckor och katastrofer utsätter det fysiska och psykiska välbefinnandet för stora påfrestningar. Vissa typer av allvarligare händelser är alltid stressutlösande, exempelvis stridsinsatser. I insatsområden sker omfattande och svåra händelser och många av dessa får en tragisk utgång med livshotande skador eller död.

Startdatum

2012-09-05