Huvudmeny

Utveckling av medborgarkontakter i Marks Kommun


Syftet har varit att analysera och utvärdera den elektroniska kontakten mellan medborgare och Marks kommun, men även att utveckla ett metodmässigt arbetssätt som Marks kommun kan använda i framtida egna utvärderingar och utveckling av såväl den elektroniska som den manuella/fysiska medborgarkontakten.

Startdatum