Huvudmeny

Värdebaserad kvalitetsförbättring av hälso- och sjukvård

Startdatum

2015-09-01

Slutdatum

2020-08-31

Projektets avsikt är att generera ny kunskap som ger en ökad förståelse om ledarskap och organisering genom att studera mikroprocesser (som del i teorin om continous improvements av Paul Batalden) och hur mikroprocesser kan appliceras för att leda och styra med patienters delaktighet.