Huvudmeny

Ann-Charlotte (Lotta) Höijer

Universitetsadjunkt vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för textilteknologi
Rumsnummer: T437
Telefonnummer: 033-435 4193
E-post: ann-charlotte.hoijer@hb.se
Signatur: ANHO

Uppdaterad : 2016-04-12