Huvudmeny

Ann-Charlotte (Lotta) Höijer

Universitetsadjunkt
Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för textilteknologi

Rumsnummer: T437
Telefonnummer: 033-435 4193
E-post: ann-charlotte.hoijer@hb.se
Signatur: ANHO

Uppdaterad : 2017-01-10