Huvudmeny

Christian Mohr

Systemtekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B706
Telefonnummer: 033-435 4689
Mobilnummer: 0708-174689
E-post: christian.mohr@hb.se
Signatur: CMO

Uppdaterad : 2017-01-10