Huvudmeny

Christian Mohr

Systemtekniker vid Verksamhetsstöd, Campusservice och IT
Rumsnummer: B706
Telefonnummer: 033-435 4689
Mobilnummer: 0708-174689
E-post: christian.mohr@hb.se
Signatur: CMO

Uppdaterad : 2016-04-06