Huvudmeny

Daniel Birgersson

Universitetsadjunkt, adjungerad

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4347

Mobilnummer: 0709-555808

E-post: daniel.birgersson@hb.se

Rumsnummer: C324

Signatur: DBI