Huvudmeny

Daniel Birgersson

Universitetsadjunkt, adjungerad
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: C324
Telefonnummer: 033-435 4347
Mobilnummer: 0709-555808
E-post: daniel.birgersson@hb.se
Signatur: DBI

Uppdaterad : 2017-10-18