Huvudmeny

Göran Petersson

Tekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B318
Telefonnummer: 033-435 4181
Mobilnummer: 0708-164130
E-post: goran.petersson@hb.se
Signatur: GP

Uppdaterad : 2016-03-21