Huvudmeny

Haike Hilke

Laboratorietekniker
Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Rumsnummer: E413
Telefonnummer: 033-435 4513
Mobilnummer: 0734-611995
E-post: haike.hilke@hb.se
Signatur: HHI

Uppdaterad : 2017-02-10