Huvudmeny

Haike Hilke

Laboratorietekniker vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Rumsnummer: E413
Telefonnummer: 033-435 4513
Mobilnummer: 0734-611995
E-post: haike.hilke@hb.se
Signatur: HHI

Uppdaterad : 2016-03-21