Huvudmeny

Helena Corbé

Supporttekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B704
Telefonnummer: 033-435 4125
Mobilnummer: 0730-485979
E-post: helena.corbe@hb.se
Signatur: HKR

Uppdaterad : 2017-02-14