Huvudmeny

Jesper Magnusson

Studieadministrativ handläggare vid Verksamhetsstöd, Utbildningsstöd
Rumsnummer: A305
Telefonnummer: 033-435 4210
E-post: jesper.magnusson@hb.se
Signatur: JSMA

Uppdaterad : 2016-11-02