Huvudmeny

Markus Södergren

Supporttekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Universitetsadjunkt
Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för ingenjörsvetenskap

Rumsnummer: D608
Telefonnummer: 033-435 4685
Mobilnummer: 0734-612020
E-post: markus.sodergren@hb.se
Signatur: MSO

Uppdaterad : 2017-08-18