Huvudmeny

Paul Appelkvist

Systemtekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B714
Telefonnummer: 033-435 4696
Mobilnummer: 0708-174686
E-post: paul.appelkvist@hb.se
Signatur: PAL

Uppdaterad : 2017-06-20