Huvudmeny

Sirpa Bark

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C308b
Telefonnummer: 033-435 4495
E-post: sirpa.bark@hb.se
Signatur: SIBA

Uppdaterad : 2016-10-17