Huvudmeny

Thomas Almgren

vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
E-post: thomas.almgren@hb.se
Signatur: TA

Uppdaterad : 2016-08-08