Huvudmeny

Thomas Almgren

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: thomas.almgren@hb.se
Signatur: TA

Uppdaterad : 2017-01-30