Huvudmeny
Birgitta Påhlsson, läser upp motiveringen när Jenny Johannisson, tf prorektor, delar ut diplom till Agneta Kullén Engström och kollegan Maria Wolmesjö.

2016-10-25

Fem nya kurser diplomerade för integrering av hållbar utveckling

Vid årets Days of Knowledge diplomerades fem kurser för integrering av hållbar utveckling. Sedan starten 2013 har därmed 25 kurser HU-diplomerats.

Diplomeringen för hållbar utveckling är en del av högskolans systematiska arbeta med att integrera hållbar utveckling i utbildningen. En bedömargrupp granskar kursplaner och examinationsuppgifter utifrån fastställda kriterier, som bl.a. innefattar krav på problematisering i relation till ämne och profession. Diplomeringen är ett sätt att uppmärksamma lärares och studenters insatser och engagemang i hållbar utveckling. Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås,...