Huvudmeny

Aktuellt

Gruppbild

2018-02-14

Internationalisering berikar forskningsmiljön

Swedish Center for Resource Recovery (SCRR) är en forskningsmiljö inom området resursåtervinning vid Högskolan i Borås, där fokus ligger på att förbättra och utveckla nya metoder för materialåtervinning och förädling av avfall. SCRR jobbar aktivt med internationalisering och tar ofta emot gästdoktorander från olika delar av världen.

Under hösten kom sex nya doktorander till högskolan.
– Att ha utbyte av doktorander från internationella lärosäten är väldigt viktigt för vår forskning, säger Mohammad Taherzadeh, professor i resursåtervinning.