Huvudmeny
Studenter på campus

Samverkan

Vid Högskolan i Borås är vi måna om och beroende av en god kontakt med vår omvärld. Samverkan och samarbeten är centralt för oss, inom både utbildning och forskning.

Högskolan i Borås verksamhet genomsyras av "Vetenskap för profession", vilket handlar om det viktigaste med forskning och högre utbildning - att generera nytta för både samhälle och individ. Detta görs genom att forskningsresultat görs tillämpningsbara och att utbildningen riktar sig mot arbetslivet och professioner.

Därför arbetar vi med att integrera synsätt och kunskaper från vår omvärld i både utbildning och forskning så att våra studenter är förberedda på yrkeslivets utmaningar och näringslivet får möjlighet att knyta kontakter med sina framtida medarbetare.

I anslutning till högskolans forskning tar Högskolan i Borås en aktiv del i det regionala innovationsarbetet genom satsningar på att nyttiggöra och kommersialisera forskningen, både inom och utom högskolans väggar.


Textilhögskolan

Science Park Borås


Science Park Borås - ett gränssnitt mellan forskare, företag och samhällets aktörer.
Jonas Andersson Jonas Andersson, samverkanskoordinator.
Telefon: 033-435 45 74 eller
0701-80 02 34.
The Kårner - Byggpuben Byggpuben är en perfekt mötesplats för studenter och branschen. Läs om Byggpuben på The Kårner.