Huvudmeny
Studenter på campus

Samverkan

Högskolans kärnverksamhet består av utbildning och forskning i vilka samverkan med omvärlden utgör en kvalitetsdimension. Denna har uttryckts som ”Vetenskap för profession”.

Samverkan kan bestå av många olika aktiviteter. Några exempel är examensarbeten som studenter utför i företag, organisationer och förvaltningar, praktik, fadderverksamhet och andra former för studenters möte med tillämpningar av sina studier. Det kan också vara forskare som på olika vis blir involverade i utvecklings-/forskningsprojekt av olika slag. Ytterligare former för samverkan är uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Högskolans kärnverksamhet är organiserad i tre akademier:

  • Akademin för textil, teknik och ekonomi - samverkanskontakt är Gunnar Wramsby
  • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd - samverkanskontakt är Eva-Lotta Andersson
  • Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - samverkanskontakt är under tillsättning

Det finns också sex centrumbildningar och en Science Park som utgör gränssnitt mellan högskolan och omvärlden.

Kontakt för samverkan