Huvudmeny

Samarbeta med högskolan!

Vid Högskolan i Borås är vi måna om och beroende av en god kontakt med vår omvärld. Samverkan är centralt för oss, inom både utbildning och forskning.

Vår devis och verksamhetsidé "Vetenskap för profession" handlar om det viktigaste med forskning och högre utbildning - att generera nytta för både samhälle och individ. Detta görs genom att forskningsresultat görs tillämpningsbara och att utbildningen riktar sig mot arbetslivet och professioner.

Därför arbetar vi med att integrera synsätt och kunskaper från vår omvärld i både utbildning och forskning så att våra studenter är förberedda på yrkeslivets utmaningar och näringslivet får möjlighet att knyta kontakter med sina framtida medarbetare.

Vill ni samarbeta med oss på högskolan erbjuder vi möjligheter till kompetensutveckling och samarbete med studenter samt chansen att initiera eller delta i forskningssamarbeten.

I anslutning till högskolans forskning tar Högskolan i Borås en aktiv del i det regionala innovationsarbetet genom satsningar på att nyttiggöra och kommersialisera forskningen, både inom och utom högskolans väggar. Kontakta oss gärna!


Bild på Jooas Rimbäck, samverkanssamordnare

Kontakt


Jonas Rimbäck, samverkanssamordnare.
Telefon: 033-435 4210 eller 0732-305917.
Till sidan för samverkanskontakt

Kalendarium


onsdag 07 maj

17:30 Pedagogisk afton
Helena Pokka föreläser för förskolepersonal i SDF Väster, Borås Stad, om vålds- och...

tisdag 13 maj

09:00 Forskning – företag och akademi
Välkommen till ett seminarium om forskning och utveckling i samverkan. Mötet riktar sig till dig...
Till kalendariet
Bild på Malin Sundström

Framtidens handel


Malin Sundström är föreståndare för handelsinstitutet som forskar om en mer innovativ handel. Läs mer om SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing.
Anmälan till Forskning - företag och akademi

Forskning - företag & akademi


Välkommen på ett seminarium den 13 maj om forskning och utveckling i samverkan. För dig som arbetar på företag eller som är anställd på högskolan.
Anmäl dig här senast den 10 maj.