Huvudmeny
Samarbeta med studenter Samarbeta med studenter
Samverka med högskolan Samverka med högskolan
Innovation och entreprenörskap Innovation och entreprenörskap
Samarbeta med forskare Samarbeta med forskare

Samarbeta med högskolan!

Vid Högskolan i Borås är vi måna om och beroende av en god kontakt med vår omvärld. Samverkan är centralt för oss, inom både utbildning och forskning.

Högskolan i Borås verksamhet genomsyras av "Vetenskap för profession", vilket handlar om det viktigaste med forskning och högre utbildning - att generera nytta för både samhälle och individ. Detta görs genom att forskningsresultat görs tillämpningsbara och att utbildningen riktar sig mot arbetslivet och professioner.

Därför arbetar vi med att integrera synsätt och kunskaper från vår omvärld i både utbildning och forskning så att våra studenter är förberedda på yrkeslivets utmaningar och näringslivet får möjlighet att knyta kontakter med sina framtida medarbetare.

Vill ni samarbeta med oss på högskolan erbjuder vi till exempel

I anslutning till högskolans forskning tar Högskolan i Borås en aktiv del i det regionala innovationsarbetet genom satsningar på att nyttiggöra och kommersialisera forskningen, både inom och utom högskolans väggar.

Kontakta oss gärna!


Jonas Andersson, projektledare samverkan

Kontakt


Jonas Andersson, projektledare samverkan.
Telefon: 033-435 45 74 eller 0701-80 02 34.
Till sidan för samverkanskontakt

Tillväxtverket gör film om lyckat projekt


Kvinnligt entreprenörskap inom textil- och modebranschen.