Huvudmeny

Samarbeta med högskolan!

Vid Högskolan i Borås är vi måna om och beroende av en god kontakt med vår omvärld. Samverkan är centralt för oss, inom både utbildning och forskning.

Högskolan i Borås verksamhet genomsyras av "Vetenskap för profession", vilket handlar om det viktigaste med forskning och högre utbildning - att generera nytta för både samhälle och individ. Detta görs genom att forskningsresultat görs tillämpningsbara och att utbildningen riktar sig mot arbetslivet och professioner.

Därför arbetar vi med att integrera synsätt och kunskaper från vår omvärld i både utbildning och forskning så att våra studenter är förberedda på yrkeslivets utmaningar och näringslivet får möjlighet att knyta kontakter med sina framtida medarbetare.

Vill ni samarbeta med oss på högskolan erbjuder vi möjligheter till kompetensutveckling och samarbete med studenter samt chansen att initiera eller delta i forskningssamarbeten.

I anslutning till högskolans forskning tar Högskolan i Borås en aktiv del i det regionala innovationsarbetet genom satsningar på att nyttiggöra och kommersialisera forskningen, både inom och utom högskolans väggar. Kontakta oss gärna!


Kalendarium


torsdag 04 december

18:00 Filosoficafé
Kunskapens gräns – klokhetens början Jonna Bornemark, docent i filosofi och föreståndare för...
Till kalendariet

Tillväxtverket gör film om lyckat projekt


Sedan 2011 år har Tillväxtverket finansierat ett flertal projekt på olika lärosäten med syftet att främja ungt entreprenörskap. Ett av de mest lyckosamma, Kvinnligt entreprenörskap inom textil- och modebranschen, ges vid Högskolan i Borås.
Jonas Andersson, projektledare samverkan

Kontakt


Jonas Andersson, projektledare samverkan.
Telefon: 033-435 45 74 eller 0701-80 02 34.
Till sidan för samverkanskontakt