Huvudmeny
Deltagare på kursen

Bättre ledarskap, 5 hp

Kursen riktar sig till ledare och chefer som har verksamhetsansvar, det vill säga personer som i sin roll påverkar arbetssätt och sina medarbetares förutsättningar att delta i förbättringsarbetet. Målgruppen finns inom både näringsliv och offentlig sektor.

Att leda och styra förbättringsarbetet

Att målinriktat, metodiskt, innovativt och uthålligt förbättringsarbete behövs är de flesta överens om. Det gäller både inom industri som är konkurrensutsatt och i offentlig sektor som tycks få ett allt större uppdrag, med mindre medel. Att vägen till detta är ett ledarskap som själva lever och leder enligt de principer och förhållningssätt som skapar förutsättning för medarbetarna att ständigt förbättra, tycks inte vara lika självklart. Lean-principerna hjälper oss synliggöra slöserier och brister i våra arbetssätt på ett tydligt sätt men de synliggör också ledarskapsbrister. Genom Bättre ledarskap vill vi stödja och stärka ledare och chefer som vill öka sin förmåga att leda och styra förbättringsarbetet.

Vad leder utbildningen till?

Deltagarna ges i utbildningen möjlighet att vidare-utveckla sin strategiska plan för hur förbättringsarbetet skall ledas och styras i den egna organisationen eller avdelningen. Detta görs genom observationer i ”gemba” och analyser av nuläget. Genom föreläsningar och diskussioner utmanas deltagarna att under kursen formulera en handlingsplan för nästa steg i utvecklingen.

Vi medverkar

Peter KammensjöPeter Kammensjö, universitetslektor i produktionsteknik
Flitigt anlitad lean-utbildare och handledare för ledningsgrupper i både industri och offentlig sektor.

 

 

 

Peter Häyhänen

Peter Häyhänen, utvecklingschef Södra Älvsborgs Sjukhus
Erfaren chef och verksamhetsutvecklare på både Ericsson (telecom) och Maersk Line (global transport).

 

 

 

Joakim BacklundJoakim Backlund, produktionschef på Mann+Hummel Vokes Air AB
Lång erfarenhet av hur man får medarbetare att växa och nå sin fulla potential.

 

 

 

 

Tid och plats

Våren 2017

Kursperiod: Vecka 5-15
Kursen ges: Onsdagar kl. 15:00-18:00, dock heldag v. 6.
Kursorter: beslutas efter att intresseanmälningar har inkommit

Kostnad

Kostnaden för deltagande i kursen är 16 000 kronor exklusive moms för den första deltagaren från en organisation och 14 000 kronor för de följande från samma organisation.

Läs mer om kursen

Kursfolder (pdf)

Ansökan

Intresseanmälan kan göras till Peter Kammensjö senast 15 november (för Sjuhärad, 15 december).
E-post: peter.kammensjo@hb.se
Tfn: 070-836 26 66