Huvudmeny

Jenny Anderbjörk

Systemförvaltare
Verksamhetsstöd
Utbildningsstöd

Rumsnummer: A318
Telefonnummer: 033-435 4589
Mobilnummer: 0733-401442
E-post: jenny.anderbjork@hb.se
Signatur: JEAN

Uppdaterad : 2017-06-07