Huvudmeny

Examensarbete inom ingenjörs- och teknikvetenskap

Utförande av examensarbete

Examensarbetet är ingenjörsutbildningens avslutande del. Här ska du genom att tillämpa dina kunskaper och färdigheter genomföra ett större projektarbete. Examensarbetet är ett mycket viktigt tillfälle att skaffa kontakter för framtida ingenjörsarbete.

Examensarbete utomlands

Om du avser att genomföra ditt examenarbete inom ramen för utbytesstudier på ett av högskolans partneruniversitet ska intresseanmälan lämnas in till internationell koordinator  i god tid.

Om du ska genomföra examensarbetet utomlands måste en överenskommelse mellan Institutionen Ingenjörshögskolan och mottagande part (företag eller organisation) skrivas. 

Om du ska genomföra examensarbetet utanför EU är det viktigt att
- du har fått klartecken av examinator
- att en överenskommelse mellan mottagande part ( företaget eller organisationen där du ska genomföra ditt projekt) och Ingenjörshögskolan skrivs före utresa
- att du registreras på kursen examensarbete i sedvanlig ordning (före utresa)
Om någon av dessa delar missas kan du komma att sakna försäkring och måste själv stå för försäkring och eventuella kostnader som kan uppstå i samband med olycka eller sjukdom vid utlandsvistelsen. 

Kontakta internationell koordinator för mer information om examensarbete utomlands.

Länkar till företag med egen information om examensarbete