Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Examination traumakurs ambulanssjuksköterska

2018-01-24

Verklighetstrogen examination i traumakurs

Skådeplatsen för examinationen är räddningstjänstens övningsområde vid Guttasjön cirka 1 mil söder om Borås. Det är här ambulans-sjuksköterskorna har sin examination i kursen Prehospital akutsjukvård vid trauma.

När högskolans reporter anländer är det lunchpaus och det är andra dagen vid Guttasjön. I samlingsrummet står ambulanssjuksköterskorna i grupper och summerar förmiddagens prov. Några har precis tagit om hand om rökskadade patienter och identifierat omkomna efter en explosion på ett loft. Andra har hanterat en trafikolycka där två personer i bil kört av vägen med befarade nack- eller ryggskador som följd.