Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Fredrik Ståhl

2016-10-04

Fredrik Ståhl kommenterar Nobelpriset i medicin

Tycker Fredrik Ståhl, professor i genetik vid Högskolan i Borås, att Yoshinori Ohsumi som tilldelas Nobelpriset i medicin är en värdig vinnare?

Vad handlar forskningen bakom priset om? – Autofagi är en fundamental process i cellen och man kan säga att det är cellens renhållningsmaskineri, men att det dessutom är ett renhållningsverk som ger cellen extra bränsle i dåliga tider. När vi till exempel svälter är autofagi en viktig process för att ge oss extra energi genom att elda upp överflödigt material i cellen. Det är som att man börjar elda upp allt skräp i vedboden när den fina björkveden tagit slut. Det ger både värme och gör...