Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Studenter in action

2017-06-22

Realistisk examination för blivande ambulanssjuksköterskor

Under tre dagar i slutet av terminen examinerades ambulansstudenter på Borås ambulansstation. Det var skarpt läge med skådespelare och utrustning på plats. Ett visst stresspåslag borde infunnit sig – eller? Häng med på VFU-examination!

– Sandra heter jag och jag kommer från ambulansen tillsammans med min kollega Sebastian. Hur är det med dig? Kan du beskriva din smärta? Är den molande eller stickande? Jag kommer sätta syrgas nu och sedan kontrollerar jag blodtryck, puls och andningsfrekvens. Är det ok?

Studentteamet Sandra Stridh och Sebastian Robertsson arbetar lugnt och metodiskt med patienten Jan Erik Andersson. Han är skådespelare och lever sig in helhjärtat. Han harklar sig, låtsats spy, skakar i kroppen ...