Huvudmeny

Examensarbete - Riktlinjer och mallar

Guide till Harvardsystemet finns på Bibliotekets webbsidor: http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/

Följande riktlinjer och mallar gäller för utbildningar inom Vårdvetenskap, Sexuell och reproduktiv hälsa och Vård- och omsorgsadministration.

 

Skriftliga studieuppgifter

Examensarbete

Du som inte blivit klar med uppsatsen under den första termin du registrerat dig på kursen måste omregistrera dig. Det gör du genom att sända ett mail till a2@hb.se.Uppge ditt namn, personnummer och vilken kurs du vill registrera om dig på.  Se även kursplan avseende handledning efter 2 terminer. 

Mer information om examensarbete finns på PingPong

Kandidatnivå

Examensarbete på kandidatnivå

- Vårdvetenskap

- Vård- och omsorgsadministration

Magisternivå


Examensarbete på magisternivå

- Vårdvetenskap

- Sexuell och reproduktiv hälsa