Huvudmeny

Studieteknik

Att plugga med läs- och skrivsvårigheter – hur får jag det att funka?

Under eftermiddagen får studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi veta mer om studiestrategier, programvaror och appar som kan underlätta läsande och skrivande. Vi berättar också om högskolans stöd och hur du kan få tillgång till talböcker.

Målgrupp: Studenter som upplever läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Nästa tillfälle planeras till höstterminen 2017


Drop-in studieteknik

För dig som har kortare frågor om studieteknik och hur du kan lägga upp dina studier. Kom och ställ dina frågor till studievägledningen som vid nedanstående tider finns vid studentcentrum.
Plats: Studentcentrum
Tid: 19 och den 20 september kl 12.15-13.15
Anmälan: Ingen anmälan krävs

Grundläggande studieteknik

Är du ovan vid att studera på högskolan? Är du intresserad av vad du kan göra för att påverka din studiesituation? Hur fungerar minnet? Finns det något effektivt sätt att ta sig igenom kurslitteraturen på? Går det att förbättra läs‐ och anteckningstekniken? Dessa frågor kommer du bl.a. få arbeta med i föreläsningen/workshopen om grundläggande studieteknik.

Plats: A315
Tid: 19 oktober kl 14.30-16.45
Anmälan: Anmälan senast den 12 oktober

Snabbläsning

Högskolestudier innebär ofta att man som student ska kunna läsa in mycket litteratur. Kanske behöver du läsa in litteratur som omfattar 700–1000 sidor på kort tid. Då har du allt att vinna på att utveckla en effektiv lästeknik som både ökar din läshastighet och förbättrar förståelsen. Du kommer att få prova en läsmodell men också testa din läshastighet.

Plats: A 614
Tid:  14 november kl 14.30-16.45
Anmälan: Anmälan senast den 7 november

Anteckningsteknik

De flesta studenter har hittat ett eget sätt att anteckna på. Bra anteckningsteknik ska stödja dig i ditt lärande för att nå bättre uppmärksamhet och tänkande i din inlärningssituation. Vi tar upp och prövar olika sätt att anteckna på i olika studiesituationer och diskuterar resultatet i gruppen.

 Nästa tillfälle planeras till hösten 2017