Huvudmeny

Studieteknik

Att plugga med läs- och skrivsvårigheter – hur får jag det att funka?

Under eftermiddagen får studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi veta mer om studiestrategier, programvaror och appar som kan underlätta läsande och skrivande. Vi berättar också om högskolans stöd och hur du kan få tillgång till talböcker.

Målgrupp: Studenter som upplever läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Nästa tillfälle planeras till vårterminen 2018


Studieteknik - skapa goda vanor!

Ingår i serien måndagsföreläsningar och hållbar student.
I föreläsningen/workshoppen om att skapa goda studievanor kommer vi att beröra hur dina vanor och din målsättning samt din planering kan bidra till att du på ett mer medvetet sätt kan påverka ditt pluggande.
Tid: 5 mars
, kl.15:15 - 16:00
Plats: 
A315
Anmälan:
 Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta  helen.svensson@hb.se

Ansvariga: Studievägledningen, studentcentrum

Drop-in studieteknik

För dig som har kortare frågor om studieteknik och hur du kan lägga upp dina studier. Kom och ställ dina frågor till studievägledningen som vid nedanstående tider finns vid studentcentrum.
Plats: Studentcentrum
Tid: tider för våren kommer planeras.
Anmälan: Ingen anmälan krävs

Grundläggande studieteknik

Är du ovan vid att studera på högskolan? Är du intresserad av vad du kan göra för att påverka din studiesituation? Hur fungerar minnet? Finns det något effektivt sätt att ta sig igenom kurslitteraturen på? Går det att förbättra läs‐ och anteckningstekniken? Dessa frågor kommer du bl.a. få arbeta med i föreläsningen/workshopen om grundläggande studieteknik.

Plats: A315
Tid: tider för våren planeras.
Anmälan: Anmälan senast den 12 oktober

Snabbläsning

Högskolestudier innebär ofta att man som student ska kunna läsa in mycket litteratur. Kanske behöver du läsa in litteratur som omfattar 700–1000 sidor på kort tid. Då har du allt att vinna på att utveckla en effektiv lästeknik som både ökar din läshastighet och förbättrar förståelsen. Du kommer att få prova en läsmodell men också testa din läshastighet.

Plats: A 614
Tid:  tider för våren planeras.
Anmälan: anmälan är stängd det finns inga platser kvar.
 


Prokrastinering - grupp

Skjuter du upp dina studier på ett sätt som börjar bli, eller är, ett bekymmer för dig? Prokrastineringsgruppen är till för dig som har svårt att organisera och planera dina studier eller som upprepat skjuter upp att plugga. Gruppens syfte är att arbeta för att minska prokrastinering och att istället komma igång med studierna med stöd av varandra.

Gruppen träffas på tisdagar kl 15.00-16.30 varje vecka under hela terminen

Gruppen har ett begränsat antal deltagare. Vi har ett fortlöpande intag under terminens gång. Det innebär att du som student kan stå i kö och erbjudas att börja i gruppen så snart det blir en plast ledig. Det är först till kvarn som gäller!

Är du intresserad av att delta i prokrastineringsgruppen? Anmäl dig så kontaktar vi dig för mer information. 

Start: Tisdagen 13 februari, kl 15.00-16.30
Plats: Meddelas senare
Intresseanmälan: Kontakta helene.nilsson@hb.se

Ansvariga: Helene Nilsson. kurator och Camilla Boström, kurator Studenthälsan


Prokrastinering - sluta skjuta upp, börja jobba

Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.
Föreläsning om uppskjutandebeteende hos studenter. Vi går igenom prokrastinering i studiemiljö - vad det är och hur vi kan göra annorlunda.  

Tid: Måndagen 5 februari, kl 15.15-16.00
Plats: A315
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta  camilla.bostrom@hb.se 

Ansvariga: Camilla Boström, kurator och Helene Nilsson. kurator Studenthälsan