Huvudmeny
Högskolans campus

2016-08-30

Så ska migrationens möjligheter inom textil sömnad tas tillvara

Nu startas Konfektion 4. 0 – ett projekt med syftet att skapa en framtidens konfektionsfabrik.

Konfektion 4.0 har finansiering från från Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden. Bakom projektet står Science Park Borås i samverkan med Högskolan i Borås, Marketplace Borås, Proteko, Borås Stad, Arbetsförmedlingen och bostadsföretaget Kanico AB. Under den period som textil sömnadsproduktion har varit utlokaliserad i andra länder har en stor del av yrkeskompetensen försvunnit från den svenska arbetsmarknaden. Genom förstudien ska man undersöka hur man på bästa sätt kan fånga upp...