Huvudmeny

Forskning

Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för forskning inom området textil och mode.

Fokus ligger på ämnena design, textilteknik och textilt management och undersöker definitioner, metoder och modeller av betydelse för utveckling och tillämpning av textil och mode i forskning, industri och i samhället i stort.

Forskningen om det textila området sker i huvudsak genom forskningsprogrammen:

  • ArcInTex
  • Body Dress Space
  • Re:textiles
  • Smart Textiles
  • SMDTex 

Mer information om Textilhögskolans forskning finns under hb.se