Huvudmeny
Barn läser

2017-11-27

Ny forskning ger historisk bild av läsdebatten

Larmrapporter om minskande läsning och försämrad läsförmåga. Det handlar dagens politiska debatt kring läsning om. Nu ska forskare göra en historisk tillbakablick på debatten kring läsning, läsvanor och läsförmåga. Resultaten hoppas de ska leda till att samhället diskuterar läsning på ett mer nyanserat sätt.

Den läsande medborgaren har länge varit ett centralt objekt för såväl utbildnings- som kulturpolitik. Hur och var läsning bedrivs och vad som läses är politiskt intressant då läsning ses som en lösning på flera olika samhällsproblem. Att främja läsning, men även motverka vissa typer av läsning, har varit och är ett viktigt politiskt redskap för att göra medborgare mer produktiva och demokratiska, samt för att skapa nationell samhörighet.