Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Regler för antagning

Enligt högskoleförordningen måste varje lärosäte ha en antagningsordning

Riksdagen och regeringen har det övergripande ansvaret för högre utbildning. Universitet och högskolor är egna myndigheter, som lyder direkt under regeringen. Reglerna för tillträde till högskoleutbildning finns i högskolelagen och i högskoleförordningen med föreskrifter.

Läs mer

Antagningsordning 2017- 2019 (Dnr 448-16) (pdf)
Universitetskanslersämbetets webbplats (extern länk) 
Universitets- och högskolerådet (UHR) (extern länk)