Huvudmeny
Kennert Orlenius

2016-09-05

Toleransen mot intoleransen – högskolan på bokmässan

Var går gränsen mellan att främja en demokratisk värdegrund och att inskränka yttrandefriheten? Kennert Orlenius berör svåra frågor på årets bokmässa.

I läroplanen för den svenska grundskolan kan vi läsa att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. Men exakt hur man ska arbeta med demokratiska värderingar, eller vad demokrati för den delen innebär, är ingenting som läroplanen går in på närmre, berättar Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete. – Vad demokrati innebär är inte helt självklart. Det finns många...