Huvudmeny
Karin Dessne

2016-12-06

Ny bok om vägen till lyckat samarbete

Välkommen på boksläpp den 8 december av rapporten ”Vägen till samarbete. Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center”.

Samarbete mellan organisationer, som kan främja forskning och utveckling, sker ofta i regional kontext mellan akademi, näringsliv och myndigheter. Två sådana regionala samarbeten för Borås återfinns i rapporten som fallstudier: Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center.

Karin Dessne, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, har intervjuat 13 respektive 20 personer inom båda samarbetena.