Huvudmeny

Charlotte Von Essen

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: D404
Telefonnummer: 033-435 4286
E-post: charlotte.von_essen@hb.se
Signatur: CHVO

Uppdaterad : 2017-11-13