Huvudmeny
Textilhätta

2017-11-23

Textilhätta kan mäta hjärnaktivitet på för tidigt födda barn

Forskare från Högskolan i Borås, Chalmers, Sahlgrenska akademin och Linköpings universitetssjukhus har tagit fram en textilbaserad hätta som kan förenkla långtidsregistrering av hjärnaktivitet hos bland annat för tidigt födda barn.

Mätning av den elektriska aktiviteten från hjärnan, en så kallad EEG-registrering, är ett värdefullt kliniskt verktyg i olika utredningar av hjärnans funktion. Bland för tidigt födda barn är det viktigt att till exempel följa hur hjärnan återhämtar sig efter en misstänkt syrebrist i samband med födseln. I dessa fall behöver EEG-mätningen genomföras under lång tid.