Huvudmeny
Data

2018-01-16

Förändringar i databasutbudet 2018

Inför 2018 har har utbudet av informationsresurser setts över. Nya databaser har köpts in, ett par databaser har förändrat innehåll samt några databaser har avslutats.

Nya databaser Mark Allen Healthcare Journals (MAG online) - ett 30-tal tidskrifter från förlaget Mark Allen Group inom hälso- och sjukvård i ett brett perspektiv. Bl.a. ingår tidskrifterna British Journal of Nursing och British Journal of Midwifery.  SAGE Reserach Methods - ett metodbiblioteket med mer än 1 000 böcker, referensarbeten, tidskriftsartiklar och instruktionsvideor. SAGE Research Methods är att betrakta som ett verktyg som kan stötta dig i metodkurser, uppsatsskrivning och...