Huvudmeny
Taylor & Francis banner för öppen tillgång

2018-02-23

Avtal med Taylor & Francis möjliggör öppet tillgängliga artiklar

Högskolan i Borås har sedan tidigare tagit del av avtal med tidskriftsförlag som kan göra det gratis för forskare att ge ut öppet tillgängliga artiklar i somliga tidskrifter. Nu tillkommer även ett avtal med det stora förlaget Taylor & Francis.

Offset-avtal med tidskriftsförlag förhandlas av Kungliga Biblioteket genom Bibsamkonsortiet för att driva utvecklingen för öppen tillgång. De avtal som högskolan har valt att ingå i innebär att några förlag mot en årskostnad sänker eller helt tar bort författaravgiften vid öppet tillgänglig publicering av utvalda vetenskapliga tidskrifter. Nytt för i år är ett avtal med Taylor & Francis. Taylor & Francis Är corresponding author aktiv vid Högskolan i Borås eller något av de...