Huvudmeny
Bruten länk

2017-04-18

Problem med artiklar via OVID i Primo

Förnärvarande finns det ingen möjlighet att nå artiklar i fulltext på plattformen OVID när du söker i Primo.

Arbete pågår med att lösa problematiken. Om du behöver komma åt artiklar i fulltext på plattformen OVID, gå direkt till Nursing Journals (OVID) via denna länk eller från sidan Databaser, välj Nursing Journals.