Huvudmeny
Bokhylla

Lån och inköp

Bibliotekets samlingar är främst avsedda för studenter, lärare, forskare samt övrig personal vid Högskolan i Borås. Studenter från andra högskolor samt övriga som för forskning eller högre studier behöver låna ur samlingarna är välkomna att göra detta.

Det här kan du göra själv med hjälp av katalogen

Information om lån

OBS! Anmäl alltid namn- och adressändring till biblioteket, även e-postadress.

Lämna inköpsförslag

Saknar du en bok eller tidskrift? Skicka ett inköpsförslag.

Sekretessbestämmelser

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt § 22 kapitel 9 i Sekretesslagen (1980:100) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar. Bibliotekets behandling av personuppgifter görs med stöd av personuppgiftslagen (1998:204).

E-böcker från Ebook Central