Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Harvardguiden

Guide till Harvardsystemet

Välkommen till bibliotekets guide till att skriva referenser enligt Harvardstil.

Sommaren 2017 har några mindre förändringar gjorts i guiden. Vissa exempel har bytts ut och förtydligats där det behövts. Det har också skett några ändringar i de kapitel som rör tidningsartiklar och elektroniska uppslagsverk.  För tidningsartiklar rekommenderar vi nu att tidningens titel blir huvuduppslag om författare saknas samt att uppgift om sidor ska vara med. När det gäller uppslagsverk i form av elektroniska böcker (till skillnad från webbportaler som till exempel Wikipedia) är den nya rekommendationen att uppgift om ort och förlag tas med i referensen.

Guiden är tillgänglig på följande vis:

- En webbguide - Använd menyn eller sökfunktionen på högskolans webb för att hitta det du söker i guiden.

- Snabbguide och lathund - Skriv ut och ta med dig för att fräscha upp minnet och ha information om hur de vanligaste referenstyperna skrivs nära till hands. Tillräckligt vid enklare uppgifter och för dig som är i början av din utbildning.

- Dessutom finns en mer omfattande guide i pdf som innehåller hela webbguiden samt information om att referera till ytterligare typer av material - Använd den länkade innehållsförteckningen eller Ctrl+F för att söka på det ord du söker. Se denna som ett uppslagsverk att ta till när du inte hittar det du söker i webbguiden.