Huvudmeny

Guide till Harvardsystemet

Detta är en förkortad version av Harvardguiden 9.2. Det är bibliotekarier på biblioteket som har reviderat den guide som Eli Bytoft Nyaas, tidigare bibliotekarie vid Högskolan, utvecklat från början.
Den fullständiga  guiden är tillgänglig i pdf-format via BADA.

Som underlag för vårt arbete har vi använt följande källor:

The Chicago manual of style (2003). 15. uppl. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.

Rosinska, G. & Scott, G. (2012). Harvard referencing guide for visual material. RMIT University Library. http://rmit.libguides.com/harvardvisual [2013-05-12]

Swedish Standards Institute (SIS) (2011). SS-ISO 690:2011 Information and documentation: guidelines for bibliographic references and citations to information resources (ISO 690:2010, IDT). Stockholm: SIS.

Tilburg University Library & Tilburg University Faculty of Law (u.å.). Information and publications: Citation standards. http://drcwww.uvt.nl/dbi/instructie/eu/en/T42.htm [2013-05-12]

University Library, Anglia Ruskin University (2012). Guide to the Harvard System of Referencing .4 uppl. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2012.pdf [2013-05-12]

Wahlgren, P., Wrange, P. & Warnling-Nerep, W. (2004). Juridisk skrivguide. Stockholm: Norstedts juridik.

Creative Commons-licens
Harvardguiden by Biblioteket, Högskolan i Borås is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License.