Huvudmeny

Guide till Harvardsystemet

Detta är den 9:e reviderade versionen av Harvardguiden. Det är bibliotekarier på biblioteket som har reviderat guiden med ledning av Eli Bytoft Nyaas som utvecklat guiden från början. Den har återigen utökats med flera typer av publikationer. Det har tillkommit några nya webbpublikationer men den stora ändringen ligger i att vi har tagit med referenser till illustrationer och konstnärliga källor.

Vi har gjort några övergripande ändringar. Det har varit vanligt att ange [elektronisk] för digitala publikationer och vi föreslår att den uppgiften kan utslutas. Den har ingen praktisk betydelse längre i och med att de flesta nu har tillgång till dator el. dyl. När det gäller uppgifter om när ett dokument har lästs är det aktuellt enbart för en text som kan komma att ändras efter att du läst den, som till exempel webbsidor och elektroniska uppslagsverk. För publicerade verk som är tillgängliga i elektronisk form som till exempel artiklar, böcker och rapporter behöver du alltså inte ange datum för när du läste dokumentet.

Vi har också tillgänggligjort hela guiden i pdf-format för att ladda ner. Den är också något mer omfattande än vad som publicerats på webben i fråga om exempel. Men du ser tydligt under dessa webbsidor vart exempel finns att hämta.

Som underlag för vårt arbete har vi använt följande källor:

The Chicago manual of style (2003). 15. uppl. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.

Rosinska, G. & Scott, G. (2012). Harvard referencing guide for visual material. RMIT University Library. http://rmit.libguides.com/harvardvisual [2013-05-12]

Swedish Standards Institute (SIS) (2011). SS-ISO 690:2011 Information and documentation: guidelines for bibliographic references and citations to information resources (ISO 690:2010, IDT). Stockholm: SIS.

Tilburg University Library & Tilburg University Faculty of Law (u.å.). Information and publications: Citation standards. http://drcwww.uvt.nl/dbi/instructie/eu/en/T42.htm [2013-05-12]

University Library, Anglia Ruskin University (2012). Guide to the Harvard System of Referencing .4 uppl. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2012.pdf [2013-05-12]

Wahlgren, P., Wrange, P. & Warnling-Nerep, W. (2004). Juridisk skrivguide. Stockholm: Norstedts juridik.

Creative Commons-licens
Harvardguiden by Biblioteket, Högskolan i Borås is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License.