Huvudmeny
böcker till försäljning

2016-11-25

Bokförsäljning av gallrade böcker

Idag startar försäljningen av böcker som gallrats ur samlingarna. Köp gammal kurslitteratur, fackböcker och skönlitteratur för fem kronor styck.

Biblioteket jobbar ständigt med att se över sina samlingar, och en del i detta är att gallra böcker. Det handlar bland annat om gamla upplagor av kurslitteratur, kurslitteratur som inte används vid högskolan längre och skönlitteratur. Genom att gallra skapar vi plats för de nya böcker vi köper in under året. Idag startar ett av de försäljningstillfällen som vi har under året då vi säljer våra gallrade böcker. Böckerna kostar fem kronor styck och du hittar dem vid Informationspunkterna på plan...