Huvudmeny
Lånade böcker plus lånekvitto

2017-02-23

Nya låneregler

Den 31 mars 2017 förändras bibliotekets lånereglerna. Då inför vi nya lånetider, automatiska omlån och förseningsavgifter.

Kortfattat kan man säga att förändringen i låneregler innebär fasta lånetider (med automatiska omlån) och förseningsavgifter. Dessutom förkortas lånetiden för kursböcker, jämfört med hur det varit under senare år. Förändringarna görs i syfte att fler låntagare ska få möjlighet att låna kursböcker när de är aktuella för dem. De nya lånetiderna är följande: Kursböcker – 7 dagar. Övriga böcker – 21 dagar. När lånetiden närmar sig sitt slut görs ett automatiskt omlån av boken, såvida ingen...