Huvudmeny
Per-Åke Karlsson har utvärderat en nationell satsning kring evidensbaserad praktik

2016-06-22

FoUS-lektor i nationellt utvärderingsuppdrag

Per-Åke Karlsson har genomfört ett utvärderingsuppdrag från SKL av en nationell satsning kring evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet.

– Det här var ett uppdrag att utvärdera som var tänkt att pågå en längre tid – tre år – men den nya regeringen ändrade förutsättningarna, och det blev ett års uppdrag istället, berättar Per-Åke Karlsson. – I början var det tänkt att vi skulle göra en extern måluppfyllelseanalys kring huruvida satsningen nått uppsatta mål samt en mer närgående följeforskning av några särskilt intressanta aktiviteter inom satsningen. Men när det bara blev ett år blev det istället en måluppfyllelseanalys och...

Nyhetsbrev 2:2016

2016-06-14

Nyhetsbrev 2:2016 från FoU Sjuhärad Välfärd

FoU Sjuhärad Välfärds senaste nyhetsbrev finns nu att läsa och ladda ner här på webbplatsen.

Bild från äldreboende, ben och fötter

2016-06-07

Inkontinensforskning sprids till personal och...

Inkontinensprojektet vid FoUS sätter fingret på en komplex problematik. Nu sprids resultaten till kommunalanställda och högskolestudenter.

Barnhälsovårdsöverläkare Laslo Erdes var moderator, specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke och dietisten Julia Backlund föreläste.

2016-05-25

Handfasta metoder kring barn med övervikt

FoU Sjuhärad Välfärds andra temadag om övervikt och fetma hos barn och unga lockade en stor och engagerad publik.

Föreläsare 26 april 2016: Per-Åke Karlsson, Carina Abrahamson Löfström och Catherine Larsson.

2016-04-27

Kan EBP-modellen användas i socialtjänsten?

Vilka möjligheter och hinder finns för evidens- baserad praktik inom socialtjänsten? Det var temat för FoU Sjuhärad Välfärds seminarium 26 april.