Huvudmeny
Sista nyhetsbrevet i tryckt form för FoU Sjuhärad Välfärd, nr 3:2016

2016-12-15

Nyhetsbrev 3:2016 både tryckt och digitalt

I december 2016 är det premiär för FoU Sjuhärad Välfärds digitala nyhetsbrev. Parallellt skickas den tryckta pappersversionen ut för sista gången.

Förändringen tar avstamp i hänsyn till miljö och resurser och arbetet med att utforma en mer tillgänglig webbplats.

– Den här satsningen ligger i tiden. Genom att inte publicera nyhetsbrevet på papper sparar vi både miljö- och personalresurser, säger Margareta Lundberg Rodin, tf. verksamhetschef.