Huvudmeny

2018-04-10

Ny undersökning: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Kan tidiga insatser medföra ökad skolnärvaro hos elever i årskurs 1-3? Sedan hösten 2015 har sex skolor ingått i ett projekt. Den 23/5 redovisas resultatet under ett seminarium.

I projektet ”Tidiga insatser för ökad skolnärvaro” har orsakerna till hög frånvaro uppmärksammats och undersökts. Dels har man tittat på ¨vilka resultat insatser i tidig ålder ger men också om samverkan mellan verksamhets- och myndighetsgränser kan bidra till att öka skolnärvaron. Följeforskarna Göran Jutengren och Margareta Lundberg Rodin vid Högskolan i Borås har följt och utvärderat projektet som avslutas under våren 2018. Den 23/5 redovisar de resultat och lärdomar från projektet....