Huvudmeny
Bild på FoU Sjuhärad Välfärds webbplats

2016-08-18

Webbplatsen görs om utifrån ny inriktning

I augusti och september gör vi på FoU Sjuhärad Välfärd om vår webbplats. Utgångspunkten är den nya inriktningen kring socialtjänstens verksamheter.

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) arbetar från hösten 2016 med ett nytt verksamhetsprogram som sträcker sig fram till 2020. Den nya inriktningen handlar framför allt om de utmaningar som socialtjänsten möter i sina verksamheter.  Ett nytt flerårigt avtal med ägarparterna – samma åtta kommuner som tidigare samt Högskolan i Borås – har sänts ut till huvudmännen för beslut. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har rekommenderat kommunerna att underteckna det nya avtalet.  För...

Per-Åke Karlsson har utvärderat en nationell satsning kring evidensbaserad praktik

2016-06-22

FoUS-lektor i nationellt utvärderingsuppdrag

Per-Åke Karlsson har genomfört ett utvärderingsuppdrag från SKL av en nationell satsning kring evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet.

Nyhetsbrev 2:2016

2016-06-14

Nyhetsbrev 2:2016 från FoU Sjuhärad Välfärd

FoU Sjuhärad Välfärds senaste nyhetsbrev finns nu att läsa och ladda ner här på webbplatsen.

Bild på äldre på äldreboende

2016-06-07

Inkontinensforskning sprids till personal och...

Inkontinensprojektet vid FoUS sätter fingret på en komplex problematik. Nu sprids resultaten till kommunalanställda och högskolestudenter.

Barnhälsovårdsöverläkare Laslo Erdes var moderator, specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke och dietisten Julia Backlund föreläste.

2016-05-25

Handfasta metoder kring barn med övervikt

FoU Sjuhärad Välfärds andra temadag om övervikt och fetma hos barn och unga lockade en stor och engagerad publik.