Huvudmeny
Margareta Lundberg Rodin och Göran Jutengren föreläser

2018-06-01

Tidiga insatser för skolnärvaro ska öka gymnasiebehörighet

Ett utvärderingsseminarium om det sociala investeringsprojektet Tidiga insatser för ökad skolnärvaro hölls av FoUS den 23 maj 2018. Syftet med projektet var att öka närvaron i skolan för elever i årskurs 1–3 som har en riskfrånvaro. Ett långsiktigt syfte var att bidra till att fler elever får behörighet till gymnasiestudier.

Drygt 60 åhörare deltog i seminariet som inleddes av Margareta Lundberg Rodin och Göran Jutengren från FoUS. De hade haft i uppdrag av Västra Götalandsregionen att följeforska och utvärdera projektet. I sin utvärdering beskrev de projektets syften, genomförande och resultat. Efter dem berättade projektledarna Marie Nilsson och Britt-Marie Freij om genomförandet och erfarenheter från projektet. Sociala investeringsprojekt görs för att åstadkomma något som i framtiden ska ge större intäkt än...