Huvudmeny
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik föreläste på FoU Sjuhärad Välfärd

2017-04-27

Arbetsmiljö, delaktighet och etik i vårens seminarieserie

Kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd har varit temat för en seminarieserie som FoU Sjuhärad Välfärd arrangerat i vår.

Både brukare och personal har varit i fokus när docent Karin Josefsson föreläste om arbetsmiljö och delaktighet och när professor Lars Sandman presenterade en etisk modell kring bemötande.

– Det är viktigt att bryta ner alltsammans till vad det kan innebära för den egna verksamheten, säger han.