FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Dokumentbyrå

2018-06-20

Rapport och granskningsmallar om social dokumentation klara

Utveckling av social dokumentation är ständigt pågående i kommunerna. Till stöd för utveckling och kvalitetssäkring av den sociala dokumentationen genomfördes ett projekt under 2017 vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) med avsikt att utveckla granskningsmallar anpassade för IBIC- Individens Behov I Centrum (Socialstyrelsen, 2016).

Syftet med IBIC är att skapa en struktur för dokumentation inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg, samt för vuxna med funktionsnedsättning och behov av Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) eller Lag om Särskilt Stöd till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387).