Huvudmeny
Bild på barn i ring som visar ansiktet ner mot kameran

Ökad integration ett mål för Hela skolan


Hela Skolan-projektet handlade om integration på Byttorpskolan. Projektet utvärderades av forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd. Läs mer här.
Bild på pappa och son som fikar på en äng

Föräldrars förmåga stärks genom PYC-utbildningen


Parenting Young Children är ett utbildnings-program för föräldrar med intellektuell funk- tionsnedsättning. Läs mer om programmet här.

Nyheter


Barnhälsovårdsöverläkare Laslo Erdes var moderator, specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke och dietisten Julia Backlund föreläste.

Handfasta metoder kring barn med övervikt

FoU Sjuhärad Välfärds andra temadag om övervikt och fetma hos barn och unga lockade en stor och engagerad publik.

Föreläsare 26 april 2016: Per-Åke Karlsson, Carina Abrahamson Löfström och Catherine Larsson.

Kan EBP-modellen användas i socialtjänsten?

Vilka möjligheter och hinder finns för evidens- baserad praktik inom socialtjänsten? Det var temat för FoU Sjuhärad Välfärds seminarium 26 april.


Nyhetsbrev 1:2016 från FoU Sjuhärad Välfärd

FoU Sjuhärad Välfärds senaste nyhetsbrev finns nu att läsa och ladda ner här på vår webbplats.


Livsviktig kunskap om aktuella drogsituationen

Droghandel på nätet, de vanligaste preparaten och tecken på att någon missbrukar, det var några av ämnen på andra konferensdagen om preparatkännedom.


Föräldrautbildningen PYC på export till Norge

Intresset för föräldrautbildningen PYC är stort på många håll, bland annat i Norge. I februari hölls grundutbildning för personal i Porsgrunns...


Hellre dynamisk förbättring än linjär implementering

Förbättringskunskap och forskningsområdet improvement science var i fokus på FoU Sjuhärad Välfärds sista del i seminarieserien om implementering.

Till nyhetsarkivet