Huvudmeny
Kjerstin Bergman och Mikael Malm, båda från SKL

2016-09-21

Lokala planer för stärkt barn- och ungdomsvård

Inom den sociala barn- och ungdomsvården pågår utvecklingsarbete både nationellt och lokalt för att stärka skyddet för barn och unga.

De lokala handlingsplanerna diskuterades vid en workshop i september, arrangerad av FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Inbjudna var tjänstemän och politiker med uppdrag inom barn- och ungdomsvården i Sjuhäradskommunerna och företrädare för SKL.
– Jag är intresserad av att höra hur det går, vilka problem man stött på och hur man kan komma vidare, säger Kjerstin Bergman, projektledare vid SKL.