Huvudmeny
Madeleine Mellqvist Fässberg, GU, och Angela Bångsbo, FoUS, fick priset av Anna Mannheimer

2016-12-01

FoU-medarbetare får pris för sin äldreforskning

Doktorand Angela Bångsbo, även samordnare på FoU Sjuhärad Välfärd, har fått det första priset ur Forskningsfonden till Carin Mannheimers minne.

Priset delades ut av Anna Mannheimer, dotter till den kända dramatikern. Angela Bångsbo får priset för sin forskning om att trygga vårdkedjan för sköra äldre personer.

– Det är roligt att vikten av samverkan i vårdkedjan uppmärksammas på det här sättet, säger Angela Bångsbo. Det visar på att samverkan mellan olika organisationer är väsentlig vid utskrivning av sköra äldre, för en så patientsäker vård som möjligt.