Huvudmeny

2017-12-07

Svåra samtal som kan inge hopp i en hård värld

Onsdagen den 20 november bjöd FoU Sjuhärad Välfärd och Länsstyrelsen i Västra Götalands län in till ytterligare ett seminarium om svåra samtal med barn och ungdomar som flytt ensamma till Sverige. Helena Pokka, psykolog och universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, pratade om hur personal som träffar dessa ungdomar i sin yrkesroll kan möta dem på...

Många ungdomar som flytt till Sverige lever i dag under stor press. Deras liv präglas av oro. Under den här hösten har läget för nyanlända dessutom förvärrats på grund av negativa besked och uppskrivningar i ålder. Även de unga som fått permanent uppehållstillstånd kan visa tecken på psykisk press under lång tid. Detta är inte bara en svår situation för ungdomarna, utan även för personal som arbetar med dem. Helena Pokka menar att svårigheter med svåra samtal ofta ligger i det att allt man ska...