Huvudmeny
Projektledningen med Frida Johansson, Marie Nilsson och Britt-Marie Freij

2017-06-13

Viktigt med tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Elever som går ur grundskolan utan godkända betyg löper ökad risk att hamna i utanförskap. Många av dem har haft oroande frånvaro under lång tid.

I ett pilotprojekt i Borås Stad arbetar man därför förebyggande genom att främja skolnärvaro redan i årskurs 13. Forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd har uppdrag i projektet.
– Det drivs inom Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg, förklarar projektledarna, och det är inte bara projektskolorna som ska ta del av resultaten, utan alla skolor i området. Vi ser det här som en start på en implementering.