Alen Doracic

Faculty of Librarianship, Information, Education and IT (including The Swedish School of Library and Information Science)

Swedish School of Library and Information Science

Phone: 033-435 4081

Mobile: 0734-359402

E-mail: alen.doracic@hb.se

Room number: C402

Signature: ADO

Kvalitetsansvarig på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)