Alen Doracic

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4081

E-post: alen.doracic@hb.se

Rumsnummer: L421

Signatur: ADO