Utvärdering av simulering med hjälp av biologiska markörer

Utvärdering av simulering med hjälp av biologiska markörer