Ann-Katrin Nordblom

Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare

Department of Caring Science

Email: ann-katrin.nordblom@hb.se

Signature: AKNO

  • Mia Berglund, biträdande professor vid Högskolan i Skövde
  • Anna Kjellsdotter, biträdande professor, forskningsledare FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus i Skövde