Ann-Katrin Nordblom

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

E-post: ann-katrin.nordblom@hb.se

Signatur: AKNO

Jag är sedan mars 2019 antagen som samverkansdoktorand inom forskningsområdet Människan i vården, Högskolan i Borås. Mitt forskningsområde grundas i patientperspektivet och hjärtrytmrubbningar.

Jag deltar i två forskningsgrupper; Existentiella frågor och lärande i vårdande sammanhang, Högskolan i Borås samt en grupp på Högskolan i Skövde.

Dessutom aktiv i ett nätverk med intresse för Reflective Lifeworlds Research som leds av Professor Ulrika Högberg, Linnéuniversitet. Sitter sedan januari 2022 som ledamot i Forskningsutskottet (FUU) Människan i Vården, Högskolan i Borås.

Jag föreläser på Högskolan i Skövde på grundnivå för sjuksköterskestudenter, om Kardiologisk omvårdnad och livskvalitet. På avancerad nivå (anestesi- och IVA) föreläser jag på Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås om Hjärtats rytmer och arytmier. Jag har arbetat som sjuksköterska i mer än 30 år, specialistsjuksköterska sedan 2014 med examen i Omvårdnad med inriktning kardiologisk vård. Arbetar kliniskt 50% främst inom verksamhet som behandlar hjärtrytmrubbningar (kateterburen ablation).

Min avhandling riktar sig till ett forskningsområde som är sparsamt utforskat; patientperspektivet för personer som lever med plötslig hjärtklappning samt deras hälso- och vårdprocess. Dessutom utforskas denna patientgrupps vårdbehov och vårdkonsumtion.

  • Mia Berglund, biträdande professor vid Högskolan i Skövde
  • Anna Kjellsdotter, biträdande professor, forskningsledare FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus i Skövde

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Supraventricular tachycardia: Patient’s health- and care process